Contact

Vul hier je gegevens in en we nemen contact met je op

DeenKoopmans is een groep van specialisten in commercieel vastgoed. Bekijk hier onze specialismen:

Disclaimer

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of welke informatie dan ook over uzelf te verscha en. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, eenvraag te verwerken of eenaanmelding te kunnen verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Ver- zamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ie- der gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Overige juridische informatie

DeenKoopmans betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspre- iden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. DeenKoopmans aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden op deze website op welke manier dan ook. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij DeenKoopmans of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de DeenKoopmans. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door DeenKoopmans.

Deenkoopmans arrow icon-close icon-plus icon-linkedin